Studievereniging Bèta Gamma

De website is nog in ontwikkeling, excuses voor het ongemak.

Introductie SVBG

Met de start van de Bèta-Gamma propedeuse in 1996 was het duidelijk dat er ook snel een studievereniging moest komen. De SVBG, Studievereniging Bèta-Gamma, werd opgericht. Sinds 2007 valt ook het nieuwe traject van Bèta-Gamma, Future Planet Studies, onder de hoede van de SVBG. Hiermee kent de vereniging nu ongeveer 300 leden.

De SVBG heeft als doelstelling de belangen van haar leden na te streven. Op studie en sociaal gebied. Zij doet dit door het organiseren van culturele bijeenkomsten, borrels en feesten, trips, sporttoernooien en het regelmatig uitgeven van een magazine. Dit alles voor en door leden georganiseerd. Ook in de facultaire studentenraad worden belangen van alle studenten vertegenwoordigd met de Lijst Bèta Gamma.

Bèta-gamma

Bèta-gamma combineert verschillende elementen uit verschillende vakgebieden, nameljk de sociale en exacte wetenschappen, maar ook uit de economie en de filosofie. Het belangrijkste uitgangspunt van de opleiding is om problemen op te lossen vanuit meerdere vakgebieden gezien in plaats van slechts 1 vakgebied.

De gebieden die aan bod komen bij Bèta-gamma:

Bij Bèta-gamma wordt een mix van studievormen gebruikt. Kleinschalige werkgroepen, laboratoriumwerk, literatuuronderzoeken, hoorcolleges maar ook excursies zijn onderdeel van het studieprogramma. Naast veel contacturen en zelfstudie, werk je veel samen in groepjes met andere studenten.